LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

1/19/2021 8:09:30 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

18/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra khâu nhập thực phẩm tại điểm Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

19/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường đi kiểm tra khu vực lẻ lạc Sơn.

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra ăn bán trú tại điểm Trung Tâm.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

20/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Năm

21/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

- Đ/c Hiền kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Lạc Sơn.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

22/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra hồ sơ trẻ cụm Trung tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/01/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

24/01/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                     Nguyễn ThịThanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8855

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/13/2021 2:51:14 PM
  LICH CONG TAC TUAN 1/6/2021 8:07:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/4/2021 3:29:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/28/2020 2:52:00 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/21/2020 2:45:54 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/14/2020 7:55:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/7/2020 8:39:03 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/3/2020 3:38:19 PM
  KE HOACH TUAN 6/2/2020 8:17:13 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/21/2019 9:12:37 AM