LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

4/20/2021 9:02:19 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

19/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Tổ chức ngày hội đọc sách.

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

20/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

21/04/2021

 

Sáng

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

 

 

Chiều

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương

 

Thứ Năm

22/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c hương kiểm tra nhập thực phẩm tại khu vực Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra vệ sinh tại khu vực Trung Tâm.

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

23/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương, Hường đại hội phụ nữ xã. (cả ngày)

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

24/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

25/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

  

Nguyễn ThịThanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6087

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4/12/2021 8:42:23 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/1/2021 7:44:29 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/25/2021 2:55:51 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/21/2021 8:49:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/19/2021 8:09:30 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/13/2021 2:51:14 PM
  LICH CONG TAC TUAN 1/6/2021 8:07:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/4/2021 3:29:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/28/2020 2:52:00 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/21/2020 2:45:54 PM