LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

4/12/2021 8:42:23 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

12/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra tại khu vực Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra vệ sinh khu vực Lạc Sơn.

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng khu chợ quê

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

13/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

14/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Trung tâm.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Trung tâm.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng khu chợ quê

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Năm

15/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hà kiểm tra khu vực Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

16/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

17/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

18/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn ThịThanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7294

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/1/2021 7:44:29 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/25/2021 2:55:51 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/21/2021 8:49:18 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/19/2021 8:09:30 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/13/2021 2:51:14 PM
  LICH CONG TAC TUAN 1/6/2021 8:07:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/4/2021 3:29:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/28/2020 2:52:00 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/21/2020 2:45:54 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/14/2020 7:55:43 AM