LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

12/21/2020 2:45:54 PM

LICGH CÔNG TÁC TUẦN 4

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

21/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c An tập huấn Bảo Hiểm tại Đồng Lê.

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

22/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra tại khu vực Lạc Sơn.

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

23/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Kiểm tra toàn diện Đ/c Trần Thị Hoan

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Kiểm tra toàn diện Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

24/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương làm việc tại khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

25/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

26/12/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

27/12/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                     Nguyễn ThịThanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1493

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/14/2020 7:55:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/7/2020 8:39:03 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/3/2020 3:38:19 PM
  KE HOACH TUAN 6/2/2020 8:17:13 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/21/2019 9:12:37 AM
  KẾ HOACH TUẦN 10/16/2019 3:33:00 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/9/2019 7:59:49 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/7/2019 9:42:31 AM
  KE HOACH TUAN 10/2/2019 3:36:46 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM