LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

12/3/2020 3:38:19 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2020

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

30/11/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra trẻ ăn bán trú tại khu vực Lạc Sơn

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

01/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương, Hường đi dự giờ khu vực Lạc Sơn

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra tại khu vực Trung tâm

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc

- Học bình thường

 

Thứ Tư

02/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương, Hường đi dự giờ khu vực Trung tâm

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

03/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương, Hường đi dự giờ khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

04/12/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

05/12/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

06/12/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                       NguyễnThị Thanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4072

Các Tin đã đăng

  KE HOACH TUAN 6/2/2020 8:17:13 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/21/2019 9:12:37 AM
  KẾ HOACH TUẦN 10/16/2019 3:33:00 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/9/2019 7:59:49 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/7/2019 9:42:31 AM
  KE HOACH TUAN 10/2/2019 3:36:46 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM
  KẾ HOACH TUẦN 9/23/2019 4:27:45 PM
  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM