LICH CONG TAC TUAN

10/7/2019 9:42:31 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

(Từ ngày 07/10/2019đến ngày 13/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dự giờ điểm Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Lạc Sơn.

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra ăn bữa xế của trẻ điểm Kinh Châu.

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

08/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm trung tâm

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra vệ sinh điểm Lạc Sơn.

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

09/10/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra chế biến điểm Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra chế biến điểm Kinh Châu

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

10/10/2019

Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình điểm Trung tâm

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Kinh Châu

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

11/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

12/10/2019

Sáng

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

13/10/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

TRẦN THỊ LÊ

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7200

Các Tin đã đăng

  KE HOACH TUAN 10/2/2019 3:36:46 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM
  KẾ HOACH TUẦN 9/23/2019 4:27:45 PM
  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM
  LICH CONG TAC TUAN 5/4/2019 3:55:49 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/12/2019 3:22:31 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/8/2019 2:51:07 PM