LICH CONG TAC TUAN

9/16/2019 9:26:01 AM

LICH CONG TAC TUAN 5

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra hoạt động  bán trú tại khu vực Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra việc nhập thực phẩn điểm Tng Tâm

- Học bình thường

Thứ Ba

17/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- Làm việc bình thường

Thứ Tư

18/09/2019

Sáng

- Đ/c Hương làm việc tại khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thườn

 

- Học bình thường

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

Thứ Năm

19/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương + Hường tập huấn KĐCLGD

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

Thứ Sáu

20/09/2019

Sáng

- Kiểm tra bữa ăn tại điểm Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

Thứ Bảy

21/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

Chủ nhật

22/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

TRẦN THỊ LÊ

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6674

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM
  LICH CONG TAC TUAN 5/4/2019 3:55:49 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/12/2019 3:22:31 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/8/2019 2:51:07 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/25/2019 7:37:35 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/15/2019 3:33:12 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/11/2019 8:23:19 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/5/2019 4:31:51 PM