LICH CONG TAC TUAN

5/4/2019 3:55:49 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/05/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra một số hoạt động chuyên môn tại khu vực Kinh Châu.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc huyện.

- Học bình thường

 

Thứ Ba

07/05/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra vệ sinh trước khi trả trẻ ở khu vực Trung Tâm

- Học bình thường

 

Thứ Tư

08/05/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra khâu nhập thực phẩm tại khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

09/05/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 - Đ/c Hương kiểm tra khâu nhập thực phẩm tại khu vực Trung tâm

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

10/05/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra bữa ăn tại điểm Kinh Châu.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

11/05/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

12/05/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

Trần Thị Lê

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4203

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/12/2019 3:22:31 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/8/2019 2:51:07 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/25/2019 7:37:35 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/15/2019 3:33:12 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/11/2019 8:23:19 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/5/2019 4:31:51 PM
  LICH CONG TAC TUAN 2/25/2019 9:25:10 AM
  KE HOACH TUAN 2/19/2019 8:05:00 AM
  LICH CONG TAC TUAN 2/12/2019 3:27:10 PM