LICH CONG TAC TUAN

4/8/2019 2:51:07 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

08/04/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Ba

09/04/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra công tác bán trú tại điểm Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Đ/c An  giao dịch tại kho bạc huyện Tuyên Hóa

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Tư

10/04/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra công tác chuyên môn tại điểm Kinh Châu.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra vệ sinh trả trẻ tại khu vực Kinh Châu.

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Năm

11/04/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 - Đ/c Hương kiểm tra khâu nhập thực phẩm tại khu vực Trung Tâm

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Đ/c Hường dự giờ giáo viên điểm Trung Tâm

 

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

12/04/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra bữa ăn tại điểm Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

- Làm đồ chơi vận động của lớp + khu chợ quê.

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

13/04/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

14/04/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

Trần Thị Lê

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7253

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 3/25/2019 7:37:35 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/15/2019 3:33:12 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/11/2019 8:23:19 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/5/2019 4:31:51 PM
  LICH CONG TAC TUAN 2/25/2019 9:25:10 AM
  KE HOACH TUAN 2/19/2019 8:05:00 AM
  LICH CONG TAC TUAN 2/12/2019 3:27:10 PM
  LICH CONG TAC TUAN 1/28/2019 10:00:06 AM
  LICH CONG TAC TUAN 1/21/2019 9:35:55 AM
  LICH CONG TAC TUAN 1/14/2019 9:39:18 AM