LICH CONG TAC TUAN

3/15/2019 3:33:12 PM

LICH CONG TAC TUAN 32

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/03/2019

Sáng

- Đ/c Hương, Hường tập huấn công tác tự đánh giá tại trường MN Sơn Hóa

(Cả ngày)

- Dạy học bình thường

- Đ/c Tuyết tập huấn công tác tự đánh giá tại trường MN Sơn Hóa (cả ngày)

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Ba

19/03/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Đ/c An  giao dịch tại kho bạc huyện Tuyên Hóa

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Tư

20/03/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra công tác chuyên môn tại điểm Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra vệ sinh trả trẻ tại khu vực Kinh Châu

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Năm

21/03/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 - Đ/c Hương kiểm tra khâu nhập thực phẩm tại khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Đ/c Hường dự giờ giáo viên điểm Trung Tâm

 

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

22/03/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra bữa ăn  phẩm điểm Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm đồ chơi vận động của lớp

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/03/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

CN

24/03/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

Trần Thị Lê

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2849

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 3/11/2019 8:23:19 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/5/2019 4:31:51 PM
  LICH CONG TAC TUAN 2/25/2019 9:25:10 AM
  KE HOACH TUAN 2/19/2019 8:05:00 AM
  LICH CONG TAC TUAN 2/12/2019 3:27:10 PM
  LICH CONG TAC TUAN 1/28/2019 10:00:06 AM
  LICH CONG TAC TUAN 1/21/2019 9:35:55 AM
  LICH CONG TAC TUAN 1/14/2019 9:39:18 AM
  LICH CONG TAC TUAN 1/7/2019 3:28:07 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/2/2019 8:32:01 AM