LICH CONG TAC TUAN

1/6/2021 8:07:43 AM

LICH CONG TAC TUAN 6 (BO SUNG)

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

04/01/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

05/01/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra nhập thực phẩm tại khu vực Trung Tâm.

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- KTMT nhóm lớp cụm Lạc Sơn.

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

06/01/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- KTMT nhóm lớp cụm Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Lạc Sơn.

- Học bình thường

 

Thứ Năm

07/01/2020

 

Sáng

- Tổng kết công tác Đảng tại UBND xã Châu Hóa

- Tổng kết công tác Đảng tại UBND xã Châu Hóa

- Tổng kết công tác Đảng tại UBND xã Châu Hóa

- Học sinh nghỉ học

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra hồ sơ trẻ cụm Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

08/01/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra hồ sơ trẻ cụm Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

09/01/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

10/01/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                     Nguyễn ThịThanh Hường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4970

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/4/2021 3:29:49 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/28/2020 2:52:00 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/21/2020 2:45:54 PM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/14/2020 7:55:43 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/7/2020 8:39:03 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/3/2020 3:38:19 PM
  KE HOACH TUAN 6/2/2020 8:17:13 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/21/2019 9:12:37 AM
  KẾ HOACH TUẦN 10/16/2019 3:33:00 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/9/2019 7:59:49 AM