KE HOACH TUAN

6/2/2020 8:17:13 AM

KE HOACH TUAN 5

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

01/06/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

02/06/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra tại khu vực Kinh Châu

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc

- Học bình thường

 

Thứ Tư

03/06/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra trẻ ăn bán trú tại khu vực trung tâm

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

04/06/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Đ/c Hương kiểm tra khu vực Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

05/06/2020

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

06/06/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

07/06/2020

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị ThanhHường

 

Nguyễn Thị Thanh Hường

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5942

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 10/21/2019 9:12:37 AM
  KẾ HOACH TUẦN 10/16/2019 3:33:00 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/9/2019 7:59:49 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/7/2019 9:42:31 AM
  KE HOACH TUAN 10/2/2019 3:36:46 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM
  KẾ HOACH TUẦN 9/23/2019 4:27:45 PM
  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM