KẾ HOACH TUẦN

10/16/2019 3:33:00 PM

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dự giờ điểm Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Trung tâm

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

15/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Kinh Châu

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê kiểm tra vệ sinh trả trẻ điểm Kinh Châu

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

16/10/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra nhập thực phẩm điểm Lạc sơn

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra nhập thực phẩm điểm Lạc sơn

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự HĐC điểm Lạc Sơn

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

17/10/2019

Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình điểm Trung tâm

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê tập huấn chữ ký số tại KB Tuyên hóa

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 - Đ/c An tập huấn chữ ký số tại KB Tuyên hóa

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

18/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Nghỉ học

 

Thứ Bảy

19/10/2019

Sáng

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

20/10/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

TRẦN THỊ LÊ

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8836

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 10/9/2019 7:59:49 AM
  LICH CONG TAC TUAN 10/7/2019 9:42:31 AM
  KE HOACH TUAN 10/2/2019 3:36:46 PM
  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM
  KẾ HOACH TUẦN 9/23/2019 4:27:45 PM
  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM
  LICH CONG TAC TUAN 5/4/2019 3:55:49 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM