KE HOACH TUAN

10/2/2019 3:36:46 PM

Lịch công tác tuần 7

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Dự giờ điểm Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra ăn bữa xế của trẻ điểm Trung tâm

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Trung Tâm

- Học bình thường

 

Thứ Ba

01/10/2019

Sáng

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 tại UBND xã Châu Hóa

 

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 tại UBND xã Châu Hóa

 

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 tại UBND xã Châu Hóa

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra vệ sinh điểm Kinh Châu

- Đ/c Lê giao dịch kho bạc

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- Làm việc bình thường

 

Thứ Tư

02/10/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra chế biến điểm Lạc sơn

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra chế biến điểm Lạc sơn

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

03/10/2019

Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình điểm Trung tâm

- Giao dịc BHXH

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê giao ban công tác Đảng  cụm xã Châu Hóa – Cao Quảng

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

04/10/2019

Sáng

- Đ/c Lê duyệt KH năm học tại phòng GD-ĐT

- Đ/c HườngTham gia hiến máu tình nguyện

- Dạy học bình thường

- Cô Yến, Cô H.Hoài, Cô Giá tham gia hiến máu tinh nguyện

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy tham gia hiến máu tình nguyện

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

05/10/2019

Sáng

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Làm hồ sơ Kiểm định

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

06/10/2019

Sáng

- Lao động

-Lao động

- Lao động

- Nghỉ

 

Chiều

- Chia tay giáo viên chuyển trường

- Chia tay giáo viên chuyển trường

- Chia tay giáo viên chuyển trường

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

TRẦN THỊ LÊ

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1721

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 10/2/2019 9:55:24 AM
  KẾ HOACH TUẦN 9/23/2019 4:27:45 PM
  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM
  LICH CONG TAC TUAN 5/4/2019 3:55:49 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/12/2019 3:22:31 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/8/2019 2:51:07 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/25/2019 7:37:35 AM