KẾ HOACH TUẦN

9/23/2019 4:27:45 PM

KẾ HOẠCH TUẦN 6

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra chế biến điểm trung tâm

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra ăn bữa xế của trẻ điểm Lạc sơn

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Trung Tâm

- Học bình thường

 

Thứ Ba

24/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- Làm việc bình thường

 

Thứ Tư

25/09/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra chế biến điểm Kinh châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

26/09/2019

Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình

- Giao dịc BHXH

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

27/09/2019

Sáng

- Kiểm tra bữa ăn tại điểm Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra vệ sinh trả trẻ điểm Kinh Châu

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

28/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Làm hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

- Làm hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

 

Chủ nhật

29/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê

 

TRẦN THỊ LÊ

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1966

Các Tin đã đăng

  LICH CONG TAC TUAN 9/16/2019 9:26:01 AM
  LICH CONG TAC TUAN 9/9/2019 9:04:33 AM
  LICH CONG TAC TUAN 8/20/2019 3:28:44 PM
  LICH CONG TAC TUAN 5/4/2019 3:55:49 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/26/2019 2:46:26 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/12/2019 3:22:31 PM
  LICH CONG TAC TUAN 4/8/2019 2:51:07 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/25/2019 7:37:35 AM
  LICH CONG TAC TUAN 3/15/2019 3:33:12 PM
  LICH CONG TAC TUAN 3/11/2019 8:23:19 AM